domik

Inspiratsioon

Ühe vanima ehitusmaterjalina maailmas on puit alati atraktiivne. Tänapäeval ei ole ükski materjal niivõrd eelistatud tänu keskkonnasõbralikkusele ja jätkusuutlikkusele. Viimasel ajal loodud põneva arhitektuuriga puithoonete valguses võib arvata, et puidule on tagatud edukas tulevik, samas on hoonete üldmahu arvestuses puidul ikkagi tagasihoidlik roll, isegi Kesk-Euroopas, kus seda toorainet leidub niivõrd rikkalikult.

Puitehitiste sektori profiil on kõike muud kui selge. On mitmeid üksikuid eestvedajaid, kes töötavad välja erinevaid “süsteeme”. Lisaks on selles valdkonnas tohutu hulk infomaterjali, kuid sellest tuleb välja sõeluda see, mis on relevantne ja kaasaegne. Isegi ülikoolides võib selle teema komplekssust arvestades kompetentset teema käsitlust vaid harva kohata. Liigagi sageli piirduvad sügavamad teadmised puidust ja selle kasutamisest üksnes tehniliste aspektidega ja nendelegi on ligipääs peamiselt inseneriõppe raames.